Komin kynästä

Sosiaalinen lisenssi - kymmenen pointtia

Lauantai 4.5.2024


Pinnalla on viime vuodet ollut sanahirviö hevosurheilun sosiaalinen lisenssi. Itsekin olen väitöskirjaani liittyvissä apurahahakemuksissa termiä käyttänyt. Mitä se tarkoittaa ja miksi siitä niin kohkataan?

  1. Toiminnan sosiaalinen lisenssi on suora käännös englannista (social license to operate eli SLO).
  2. Lainsäädäntö asettaa tiettyjä raameja toiminnalle, mutta sosiaalinen lisenssi tarkoittaa yhteiskunnan hyväksyntää.
  3. Sen voidaan ajatella sisältävän alan toimijoiden, yhteistyökumppaneiden, suuren yleisön ja yleensäkin ympäröivän yhteisön hyväksynnän käytetyille menetelmille ja toimintatavoille esimerkiksi hevosurheilun parissa.
  4. Kestävyys sen eri muodoissaan sisältyy sosiaaliseen lisenssiin.
  5. Yhteiskunnallinen hyväksyntä ei synny alan yksipuolisella sanelulla.
  6. Tarvitaan onnistunutta viestintää ja keskustelua eri tahojen kanssa, jotta ymmärrystä toisistaan kaukanakin olevien näkökantojen välille voi syntyä.
  7. Luotto hevosurheilun parissa toimiviin niin harrastajiin kuin ammattilaisiinkin on perusedellytys sosiaaliselle lisenssille.
  8. Luottamusta lunastetaan joka päivä käytännön toimilla ja lisääntyvällä tutkimustiedolla.
  9. Yhteiskunnan hyväksyntä eri asioille on ajassa elävää.
  10. Sosiaalinen lisenssi antaa mahdollisuuden pitää hevosia sekä harrastaa ratsastusta ja hevosurheilua tulevaisuudessakin.

Vain hyvinvoivat hevoset ja hevosihmiset mahdollistavat yhteiskunnan hyväksynnän!

PS. Juuri ilmestyneessä Hippos-lehdessä 3/24 on sivulla 75 kirjoittamani kolumni.

Avainsanat: sosiaalinen lisenssi, kestävyys, hevonen, hevosurheilu, apuraha