Kuva A. Komi

Tieteiden rajoja ylittävä taidelähtöinen kirjoittamisen tutkimuksen väitöskirjani käsittelee monilajisen etnografian vaikutusta autofiktiivisten esseenovellien kirjoitusprosessiin ja lisäksi hevosen ja ihmisen vuorovaikutusta sekä yhteismuotoutumista.

Hevos–ihmis-vuorovaikutusta ja yhteismuotoutumista voi tarkastella niin tunnetasolla kuin etologiaan tai erilaisiin koulutuksellisiin tai filosofisiin näkökulmiin perustuen.

Tutkin, kuinka kokemukseeni, havaintoihini ja tietoon pohjautuvat tutkimuksen teon aikana kirjoittamani hevosaiheiset esseenovellit kohtaavat hevosiin liittyvien reaalisten, filosofisten ja kirjallisten pohdintojen kanssa.