Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilaallista koulutusapua Irakille

09.03.2015

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa Suomen osallistumista Irakin armeijan ja turvallisuusjoukkojen koulutukseen. Lähettämällä sotilaita koulutustehtäviin Pohjois-Irakiin Suomi osallistuu taisteluun ääri-islamilaista ISIL-järjestöä vastaan.

Operaation tavoitteena on vahvistaa Irakin kykyä toimia ISIL:iä vastaan ja palauttaa laillisen valtiovallan kontrolli sekä tukea alueellisen turvallisuuden ja vakauden palauttamisessa. Koulutustukea on Irakin hallituksen nimenomaisen pyynnön mukaisesti tarkoitus antaa myös Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukoille. Suomen on tarkoitus osallistua Saksan johtamaan ja koordinoimaan koulutukseen kurdialueella Erbilissä.

Valiokunta pitää mietinnössään (UaVM 25/2014 – VNS 10/2014) ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdonmukaisuuden kannalta perusteltuna, että Suomi osallistuu osaltaan Yhdysvaltojen koordinoimaan kansainväliseen yhteistyöhön ISIL:in toiminnan vastustamiseksi.

Alueen haastava turvallisuustilanne huomioon ottaen ulkoasiainvaliokunta edellyttää, että  joukkojen omasuojaa koskevat kysymykset on ratkaistava puolustusvoimia tyydyttävällä tavalla, ennen kuin joukkoja voidaan lähettää. Samoin Irakin kanssa on sovittava suomalaissotilaiden oikeudellisesta asemasta ennen operaatioon lähtöä.

Valiokunnan arvion mukaan ei ole poissuljettua, että osallistuminen lisää osaltaan Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Valiokunta suhtautuu asiaan erittäin vakavasti ja uhkiin on varauduttava. Valiokunta toteaa, että operaatiosta poisjääminen ei vähennä terrorismin uhkaa sinällään. Operaation tarkoituksena on heikentää ISIL:in toimintaa ja tällä on pitemmällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia myös Suomen turvallisuuteen. Valiokunta muistuttaa, että kriisinhallinta ei ole koskaan riskitöntä ja lähtökohtaisesti päätöksiä tehtäessä on aina oltava poliittinen valmius ottaa vastuu myös tappioista.

Suomen on tarkoitus lähettää operaatioon enintään 50 sotilasta. Operaatio maksaa noin 15 miljoonaa euroa suunnitellun vuoden ajanjaksolta.

23.04.2015 20:00Komille uusia luottamustehtäviä
31.03.2015KOMI: Kestävä kehitys luo reilumpia yhteiskuntia
13.03.2015KOMI: Ihmisoikeuksien toteutuminen parasta turvallisuuspolitiikkaa
11.03.2015KOMI: Sotilaallisesti liittoutumattomat maat pitävät yllä Pohjolan ja Itämeren alueen vakautta
10.03.2015Ulkoasiainvaliokunta: Ihmisoikeuksien toimintaohjelma heti vaalikauden alussa
09.03.2015Ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilaallista koulutusapua Irakille
19.02.2015KOMI: Toisen asteen oppilaitosverkko turvattava vaikeinakin aikoina
16.12.2014KOMI: Maatalous jatkuvassa muutoksen tilassa ja leikkausten pelossa
27.11.2014KOMI: Afganistan tarvitsee edelleen tukea
19.11.2014Komi ja Karhu osallistuvat New Yorkissa YK:n parlamentaariseen kuulemiseen

Siirry arkistoon »