KOMI: Sukupuolten tasa-arvo varmistettava YK:n uusissa kehitystavoitteissa

16.11.2013 8:00

Kansanedustaja Katri Komi (kesk.) osallistui YK:n ja Parlamenttienvälisen liiton IPU:n väliseen parlamentaariseen kuulemiseen New Yorkissa 14.-15. marraskuuta. Katri Komi nosti puheenvuorossaan esiin huolen siitä, tuleeko sukupuolten tasa-arvo riittävän vahvana tavoitteena mukaan uusiin, vuoden 2015 jälkeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vaarana tasa-arvokysymyksissä on kehityksen hidastuminen tai jopa taka-askelten otto joiltakin osin. Komi korosti asian tärkeyttä itseisarvona ja ratkaisevan tärkeänä kokonaiskehityksen kannalta.

Naisten aseman paranemisella on todettu olevan erittäin suuri positiivinen vaikutus yhteiskuntien kehitykseen. Naiset käyttävät suuremman osan tuloistaan perheen elinolojen kehittämiseen. Tästä johtuen naisten maanomistusoikeudella on nähtävissä suora yhteys ruokaturvallisuuden ja lasten ravitsemuksen paranemiseen.

Komi korosti, että kaikkien maiden on toimittava aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon sisällyttämiseksi riittävän vahvana uusiin tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita - myös Suomella on kehittämisen varaa, mm. perheväkivallan kitkemiseksi.

YK:ssa järjestetyssä kuulemisessa toisena pääaiheena oli demokraattinen hallinto tulevissa kestävän kehityksen tavoitteissa sekä omana tavoitteenaan että muiden tavoitteiden mahdollistajana.

Komi osallistui New Yorkissa myös IPU:n YK-asiain komitean asiantuntijaryhmän kokoukseen. Edustaja Komi on asiantuntijaryhmän jäsen ja Suomen IPU-ryhmän varapuheenjohtaja.

Vuonna 1889 perustettu IPU (Inter-Parliamentary Union) on maailman vanhin ja laajapohjaisin parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö. Järjestön jäseninä on yli 160 parlamenttia.

23.04.2015 20:00Komille uusia luottamustehtäviä
31.03.2015KOMI: Kestävä kehitys luo reilumpia yhteiskuntia
13.03.2015KOMI: Ihmisoikeuksien toteutuminen parasta turvallisuuspolitiikkaa
11.03.2015KOMI: Sotilaallisesti liittoutumattomat maat pitävät yllä Pohjolan ja Itämeren alueen vakautta
10.03.2015Ulkoasiainvaliokunta: Ihmisoikeuksien toimintaohjelma heti vaalikauden alussa
09.03.2015Ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilaallista koulutusapua Irakille
19.02.2015KOMI: Toisen asteen oppilaitosverkko turvattava vaikeinakin aikoina
16.12.2014KOMI: Maatalous jatkuvassa muutoksen tilassa ja leikkausten pelossa
27.11.2014KOMI: Afganistan tarvitsee edelleen tukea
19.11.2014Komi ja Karhu osallistuvat New Yorkissa YK:n parlamentaariseen kuulemiseen

Siirry arkistoon »