FM, MMM Katri Komi
Väitöskirjatutkija (kirjoittaminen)

K. Komin kotialbumi


ORCID-tunnus


Jyväskylän yliopisto (JYU)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK)

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU)