Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Missä mennään yhteishaku-uudistuksessa?

Share |

Perjantai 3.1.2014 klo 9:20


Yhteishaku-uudistus on parhaillaan valmistelun alla opetus- ja kulttuuriministeriössä. Valmistelu tuntuu olevan yhä hajallaan, vaikka ennalta asetetut eräpäivät ovat jo menneet.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut saavat ilmeisesti mahdollisuuden varata opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Lisäksi käyttöön otetaan korkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen yhteishaku.

Abiturientteja on hyvä suosia kiintiöillä. Sen sijaan uudistuksen toiseen vaiheen suunnitelmat, joissa yhteishaun opiskelupaikat rajattaisiin mahdollisesti vain niille, jotka eivät ole aiemmin ottaneet vastaan korkeakoulupaikkaa, olisi liian jyrkkä toimenpide.

Jos haluttuun opiskelupaikkaan ei ensi yrittämällä pääsisi, nuoren kannattaisi mennä vuodeksi hanttihommiin tai pahemmassa tapauksessa jäädä toimettomaksi sen sijaan, että hän opiskelisi jotain toista ainetta. Esimerkiksi monelle lääketieteellisen ulkopuolelle jääneelle on tyypillistä lukea vuosi kemiaa, josta on hyötyä tulevissa opinnoissa.

Ministerin mukaan korkeakouluja kannustetaan kehittämään omia sisäisiä siirtymämenettelyitään, ettei oppiaineen tai alan vaihtoa tarvitsi tehdä enää yhteishaun kautta. Mikä on se kannustin, jolla yliopistot saadaan näin menettelemään? Että esimerkiksi kemialta voisi siirtyä lääkikseen ilman nykyisenlaista pääsykoemenettelyä.

Suomen menestystekijöitä ovat olleet aina vahva tasa-arvo koulutuksessa sekä valinnanvapaus. Porttien sulkeminen varhaisessa vaiheessa ohjaisi väkisinkin polulle, jossa urautumisen on tapahduttava entistä aikaisemmin. Yksilöllisesti tapahtuvalle kypsymiselle jää entistä vähemmän aikaa.

Me tulemme eri taustoista, eivätkä kaikki ole valmiita tekemään elämänmittaista valintaa 18–19-vuotiaina saati aiemmin, jos valinnaisuutta tämänkin uudistuksen myötä tullaan lisäämään lukioissa. Niin sanottuja kantapään kautta oppimisia ja virhevalintoja sattuu, vaikka tarjolla olisi kuinka laadukasta opinto-ohjausta tahansa. Sen vuoksi yhteishakua ei saa mielestäni sulkea kokonaan niiden kohdalta, jotka ovat aiemmin opiskelleet toista ainetta tai alaa.

Toivon, että yhteishaku-uudistuksesta keskusteltaisiin kunnolla eduskunnassa. Sen verran auki ovat uudistuksen suuntalinjat ministeriössä.