Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Keskustan vaihtoehto

Share |

Keskiviikko 21.8.2013 klo 10:25


Valtiovarainministeriö julkisti talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 toissa viikolla. Paitsi synkät talousluvut ja velkaantumisen kasvu, keskustalaisena budjetista jäi päällimmäisenä mieleen kuntia, maakuntia ja maaseutua kurittava ote.

Maakuntien kehittämisrahojen puolittaminen ennestään jo alas tiputetulta tasolta, vastaava yksityistierahojen kohtalo, valtionavun pienentäminen maaseudun elinkeinojen kehittämiseltä ja kuntapalveluiden rahoituksen leikkaaminen. Listatuksi eivät suinkaan tulleet kaikki säästökohteet, joita kai ideologisiksi rahan uudelleen kohdennuksiksikin voidaan kutsua.

Keskustan vaihtoehto lähtee siitä, että ilman kehittämiseen sitoutuneita kuntia julkista talouttamme ei saada kuntoon. Siksi kaikki mahdollinen tuki niin kuntien väliselle kuin maakuntienkin suuntaan tapahtuvalle yhteistyölle on välttämätöntä.

Tilanne on kieltämättä vaikea. Kunta- ja sotesotku möyhentää parasta aikaa kuntakenttää. Raha ei ole niin tehokkaassa käytössä kuin se voisi olla. Maailmantalouskaan ei hymyile, joskin taantuma on lukujen valossa selätetty euroalueella.

Keskusta ehdottaa pitkän tähtäimen toimia, joilla tervehdytetään talous, päästään takaisin kasvu-uralle sekä saadaan kestävyysvaje kuriin.

Haluamme laittaa osakeomistuksissa kiinni olevaa valtion laiskaa pääomaa liikkeelle. Osakeomistuksia myymällä perustettaisiin kasvurahasto, josta rahoitettaisiin kasvuhakuisia yrityksiä, toisin sanoen synnytettäisiin työpaikkoja.

Valtion Infra Oy perustettaisiin vastaamaan isoista liikennehankkeista. Elvytysrahoista palautuu iso osa takaisin valtion kassaan, kun verotulot kasvavat ja työttömyysmenot pienentyvät.

Turvataan kuntapalvelut ja niiden tuottavuus järjestämällä sote-palvelut kotikunta-maakuntamallin mukaan. Toteutetaan myös sote-rahoitusuudistus kohti yksikanavaista ja palvelutuotantoa tehokkaammaksi kannustavaa mallia.

Keskusta ei näe vaihtoehtoa asteittaiselle eläkeiän nostolle. Tarvitsemme akuutisti myös maltillisen tuloratkaisun.

Lisäksi keskustan "heti toimeksi" -listalta löytyy muun muassa tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, työttömille mahdollisuus ansaita 300 euroa ilman tukien pienentymistä, veroporkkana yli 63-vuotiaana työelämässä jatkaville, kotitalouksille helpotuksia työnantajana toimimiseen sekä pienten, esimerkiksi korkeintaan 1000 euron suuruisten osinkotulojen verovapaus.

Niin elvytystoimenpiteiden kuin rakenteellisten uudistusten aika on nyt.