Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Share |

Tasa-arvo

korjatut7676tasa-arvo.jpg

Tasa-arvoa on monenlaista

Sukupuolten, alueiden ja sukupolvien välistä tasa-arvoa on edelleen vahvistettava, tuumaan minä.

Suomalaisella pitää olla mahdollisuus valita asuinpaikkansa pääsääntöisesti itse. En kannata palveluvyöhykemalleja tai muuta sellaista hyvin oikeistolaista politiikkaa, jolla käytännössä pakotettaisiin kaikki muuttamaan taajamiin.

On tärkeätä tukea kuntia, kun niissä mietitään miten palvelut juuri siinä kunnassa tai sillä alueella parhaiten saataisiin järjestymään ihmisten tarpeisiin vastaavasti. Se voi tarkoittaa isäntäkuntamallia. Se voi tarkoittaa Kainuun mallia. Se voi tarkoittaa kuntaliitoksia. Mutta en kannata pakkoliitoksia.

Valtion ja kuntien lähipalvelujen on oltava saatavilla, tarvittaessa yhteispalveluna. Toisen asteen ja korkeakoulutus on turvattava koko maassa. Voi olla tarpeen ottaa jossain vaiheessa käyttöön myös ikääntyvien ja harvaan asuttujen alueiden palkkatuki palvelujen takaamiseksi.

Meille keskustalaisille tasa-arvo, sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys sekä vastuullinen vapaus ovat tärkeitä arvoja. Siksi olemme jo kertoneet, ettemme halua nostaa ruoan tai lääkkeiden arvonlisäveroa emmekä leikata perhe-etuuksia tai perusturvaa.

Perheen ja työn yhteensovitushaaste

Tasa-arvon edistäminen on naisten ja miesten yhteinen asia ja keskeinen menestystekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvohan ei saa merkitä tasapäistämistä. Sukupuolisensitiivisyys on osaltaan haaste. On selvä että tasa-arvosuunnitteluvelvoite on ulotettava koskemaan peruskoulutusta ja varhaiskasvatusta. Oppikirjojen tasa-arvonäkökulmaan on kiinnitettävä huomiota.

Perheen ja työn yhteensovittaminen kuuluu kaikkiin elämän vaiheisiin ja siinä on koko ajan yhtenä aspektina myös sukupuolten tasa-arvo. Perhevapaita pitää kehittää koko ajan, koska ne liittyvät vahvasti myös perheiden työnjakoon pikkulapsivaiheen jälkeenkin.

On vahvistettava perheen ja työn yhteensovittamista kolmikannan yhteisin aloittein, tavoitteena sukupuolten tasa-arvo ja perheiden hyvinvointi.

Naisten euroon senttejä lisää

Suomalaisen naisen euro on nyt noin 82 senttiä. Suomalaisen miehen vuosi on noin 11 kuukautta, johtuen osittain naisia huonommasta terveydentilasta. Tässä on kuitenkin eroa, miehet voivat usein itse vaikuttaa terveyteensä, mutta aina ei nainen voi vaikuttaa työnantajan maksamaan palkkaan. Toki on todettu, että naiset tyytyvät alempaan lähtöpalkkaan, eivätkä pyydä yhtä usein palkankorotuksia kuin miehet.

Osittain se voi johtua siitä, että naiset joutuvat miehiä useammin ottamaan vastaan koulutustasoa vastaamattoman työpaikan valmistumisen jälkeen. Myös naisille kasaantuvat määräaikaiset työsuhteet jarruttavat työuralla etenemistä.

Työyhteisöissä on keskusteltava aidosti tasa-arvoon liittyvistä asenteista, näkemyksistä, arkikäytännöistä ja hyödyistä. Tällä saadaan jo parannettua tasa-arvoa käytännössä jokaisella työpaikalla. Tutkimusten mukaan sukupuolten tasa-arvo ja yleisemmin monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti jopa yrityksen taloudelliseen tulokseen.

Ei sukupolvien vastakkainasettelua

Sukupolvien välisen kanssakäymisen perusperiaate on ollut tiedon ja kulttuurin siirto vanhemmilta nuoremmille. Tänä päivänä siirtoa tapahtuu myös nuorilta vanhemmille ja ikäryhmien sisällä.

Sukupolvien välistä tasa-arvoa on se, että tällä hallituskaudella nostettiin opiskelijoiden opintotukea 15% ja synnytettiin uusi takuueläke kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille, joista molemmista viime vaaleissa puhuttiin. Seuraavaksi on omaishoidontuki siirrettävä Kelalle.

Mikä tärkeintä tasa-arvon kohdalla on se, että palvelut toimivat joka puolella maata kaiken ikäisillä. Vanhuspalvelulain saaminen on yhtä tärkeä kuin laki opiskeluhuollosta. Molempia koskettavat perhehoitolakiin jo tehdyt parannukset. Kaikkien sukupolvien on toimittava niin, että elinympäristö voidaan jättää tuleville polville vähintään samassa kunnossa kuin se on saatu.

Liikenneväylätkin tuovat tasa-arvoa

Tasa-arvoa on se, että esim. poliiseja on joka puolella maata kohtuullisen nopeasti tavoitettavissa. Ja että heidän lupasalkkunsa kiertävät kunnissa, jottei asiakirjojen takia tarvitse matkustaa kauas.  On tärkeätä että poliisipartiot sijoitetaan kattavasti poliisilaitoksen eri osiin siten, että hälytyksen tullessa viiveaika on mahdollisimman lyhyt.

Kirjastopalvelut on säilytettävä maksuttomina ja kirjastoverkko pidettävä elinvoimaisena. Alueelliseen tasa-arvoon kuuluu vaikkapa se, että hammaslääkäreitä koulutetaan Kuopiossa, yliopistokeskukset kirjattiin yliopistolakiin, tie- ja ratarahoja on suunnattu  tällä vaalikaudella merkittävästi Etelä-Savoon, lentoliikennetuki jatkui tai että Metlan Punkaharjun toimipiste säilyi.

Ensi hallituskaudelle on tarpeen saada ensisijaisesti jatkoa viitostien parantamiselle Juva-Mikkeli välillä ja toisaalta 23:n parantamiseen Varkaus-Viinijärvi välillä. Perusväylänpitoon on suunnattava merkittäviä resursseja, vaikka puuhuollon turvaamisrahoilla paljon pieniä korjauksia sorateillä jo saatiinkin aikaiseksi.

Toimivan ja riittävän laajakaistan saatavuus on taattava kohtuukustannuksin. Yliopistokoulutuksen säilyttäminen filiaaleissa, kuten Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa, on turvattava jatkossakin - myös alueellisista syistä.

Keskustan tavoitteena on käyttää koko Suomen voimavaroja elinkeinojen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Se on kaikkien suomalaisten etu.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on aina ollut hyvinvointiyhteiskuntamme kulmakiviä. Sekä naisten että miesten vahvuuksia yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajina tulee arvostaa. Kumppanuus siis kunniaan!

Palaa vaalien pääsivulle tästä.