mellakka.jpg

Kansanedustaja Komi

Eduskunnasta julkisuuteen näkyvät parhaiten täysistunnot, joissa keskustellaan ja lopullisesti päätetään eduskunnan käsittelyyn tulevista asioista. Tästä pääset tutustuman eduskuntapuheisiini ja tekemiini aloitteisiin, kyselyihin ja muihin valtiopäivätoimiini. Olen ollut Keskustan eduskuntaryhmän jäsen vuodesta 1999.

Eduskunnassa asioiden valmistelu tapahtuu valiokunnissa, joissa kuullaan asiantuntijoita. Perusteellisen käsittelyn jälkeen valiokunta tekee mietinnön, joka on käsittelyn pohjana täysistunnossa.

Olen jäsen ulkoasiainvaliokunnassa, jossa käsitellään Suomen ulkosuhteisiin liittyviä asioita.

Olen varajäsenenä maa- ja metsätalousvaliokunnassa, joka käsittelee muun muassa maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, metsästystä ja kalastusta, eläinsuojelua, eläinlääkintätoimintaa sekä poronhoitoa koskevia asioita. Perustin myös eduskuntaan Luomuryhmän, jonka puheenjohtajana toimin ensimmäiset viisi vuotta.

Olen Parlamenttienvälisen liiton (IPU) Suomen ryhmän johtokunnan varapuheenjohtaja. Aiemmin toimin 8 vuotta puheenjohtajana. Olin IPU:n maailmanlaajuisen johtokunnan (Executive Committee) jäsen vuosina 2004-2008 Toimin keväällä 2008 Etelä-Afrikassa vt-presidenttinä IPU:n yleiskokouksen ajan. Yllä oleva kuva (kuvaaja Vesa-Pekka Kangaskorpi) on otettu sitä tehtävää hoitaessa. Nyt olen IPU:n YK-asiain komitean johtokunnan jäsen. Olen usean eduskunnassa toimivan eri maan ystävyysryhmän jäsen. Toimin Eduskunnan urheilukerhon ratsastusjaoston puheenjohtajana. Olen varajäsenenä Välimeri-unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa.

Karjalan liiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana toimin vuosina 1999-2008. Vuoden 2011 kesällä minut valittiin Ylen hallintoneuvoston jäseneksi.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallituksen jäsen olin vuosina 2001-2009 (varapuheenjohtaja 2007-2009). Salaojituksen tukisäätiön valtuuskunnassa olen ollut vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi minut valittiin syksyllä 2003 Suomi-yhtiön edustajistoon ja jatkokaudelle 2012. Bovallius-ammattiopiston johtokunnan puheenjohtajana toimin vuosina 2009-2012.