Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Share |

 

Lapset ja nuoret

 otayhteyttaver1.jpg

Lapset ensin

Perheet, työmarkkinat ja yhteiskunta tarvitaan kaikki yhdessä toimimaan lasten ja nuorten parhaaksi. Ei riitä että ajattelemme perheillä olevan vastuun kasvatuksesta.

Perheen ja työelämän yhä luonnikkaampi yhteensovittaminen on tärkeätä. Vanhemmuuden kustannusten entistä parempaa jakamista on jatkettava seuraavallakin hallituskaudella. Perhevapaiden parempi jako isien ja äitien kesken lienee etu niin heille kuin lapsillekin useimmissa perheissä.

Ennaltaehkäisystä ja varhaisesta puuttumisesta puhutaan paljon varsinkin lasten ja nuorten kohdalla. Lastensuojelulaki ja juuri voimaan tullut uusi nuorisolaki antavat tähän entistä paremmat mahdollisuudet. Lakien suomia mahdollisuuksia on nyt vain osattava hyödyntää.

Syrjäytymistä estettävä

Nuorten miesten työttömyys, joka on liki kaksinkertainen naisiin verrattuna, on vakava uhka myös Etelä-Savossa. Etsivä nuorisotyö on yksi malli jolla heitä yritetään löytää ja saada avun piiriin.

Koulupudokkuus aiheuttaa niin sosiaalisia kuin taloudellisia menetyksiä. Esimerkiksi työpajatoiminnan avulla Itä-Suomessa 75% pajatoimintaan osallistuneista nuorista lähti jakson jälkeen koulun penkille, työhön tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Tahtoa on löydyttävä niin kouluista, oppilaitoksista, varhaiskasvatuksesta, perhetyöstä, kotipalvelusta, sosiaali- ja terveystoimesta, armeijasta… ja meistä lähimmäisistä - puuttumaan ajoissa. Esimerkiksi Joroisissa, joka arvioitiin eräässä selvityksessä maamme kolmanneksi lapsiystävällisimmäksi kunnaksi, on monia viranomaisia ja järjestöissä työtä tekeviä, joille kiitos kuuluu.

Mielen hyvinvointiin lisää huomiota

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin tulee myös parannusta, kun esim. ikärajoja yhtenäistetään. Ongelmana on hoidon saatavuus etenkin täällä Itä-Suomessa, siis muunkin kuin lääkehoidon.

Tähänkin on ennalta ehkäisevänä apuna entistä varhaisempi puuttuminen, yhteistyö ja puheeksi ottaminen sekä esimerkiksi lapsen/nuoren ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen. Monesti se yksi kuunteleva ja pysyvä aikuinen ihmissuhde riittää pitämään pinnalla, etteivät karikot välttämättä upota. Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuutta kannattaa kouluissa harkita.

Sosiaalihuoltoa olisi siirrettävä hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tukeen ja puuttumiseen entistä enemmän. Ongelmien kroonistuminen se vasta kalliiksi tuleekin, sekä yhteiskunnalle että yksilölle.

Lapsen oireita ja kertomusta elämästään ei pidä vähätellä. Se olisi lapsen aliarvioimista. Sen sijaan meidän on opittava entistä herkemmällä korvalla kuuntelemaan heitä ja ottamaan heidän ideansa huomioon vaikkapa koulukiusaamista pohdittaessa.

Lasten ja nuorten liikunta, sopiva hyvänlaatuinen ravinnonsaanti sekä riittävä nukkuminen auttavat niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin. Ihan tutkimustenkin mukaan – myös meillä aikuisilla!

Perheministerille töitä

Alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen on tarpeen. Alkoholiasenteissa meillä kasvetaan jo pienestä lähtien vinoon. 100 000 lasta elää alkoholiongelmaperheessä ja monet heistä kohtaavat väkivaltatilanteita arjessaan. Itse kannatan myös ns. vapaaehtoista pakkohoitoa päihdeäideille, mutta hoitopaikkoja on silloin oltava tarjolla.

Keskustan esittämä perheministerin salkku voisi tuoda painoarvoa perhepolitiikan kehittämiselle, jos ministerillä olisi riittävän vahvat resurssit salkussaan.

Koulutuspolitiikalle tärkeitä tavoitteita on oltava kasvu ihmisenä ja kansalaisena sekä yrittäjyys ja luovuus. Lisäksi koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo on perinteistä keskustalaista politiikkaa.

Nykyisin kestävä kehitys ja kansainvälisyys sekä medialukutaito ovat osa arkea myös koulumaailmassa. Maailman huippua edustava opettajisto tekee haastavaa työtänsä vanhempien kanssa yhteistyössä.

Opiskelijoiden etuuksia on parannettu tällä hallituskaudella heidän toiveidensa mukaisessa järjestyksessä, eli heitä on kuunneltu. Esimerkiksi opintotukea nostettiin 15 % ja ansaintarajaa 30:llä prosentilla. Seuraava iso tavoite on varmaan huoltajakorotuksen saaminen sekä indeksiin sidonta.

Pienlapsiperheisiin panostusta

Etenkin pienlapsiperheet ovat usein riippuvaisia sosiaaliturvasta. On hyvä, että maaliskuun alusta lapsilisä, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä vähimmäismääräiset päivärahat sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Paljon on tehty, mutta lisää pitäisi pystyä tekemään, vaikkei raha kaikkea ratkaisekaan. Varmasti esim. kotihoidontukea pitäisi saada nousemaan edelleen, vaikka siinäkin Keskustan hallitusvastuussa ollessa on tuloksia saatu.

Minimiäitiys-, isyys-, kuntoutus- ja sairauspäivärahan nousu (+171e/kk) työmarkkinatuen tasolle tapahtui kokonaisuudessaan vasta tällä kaudellani. Mm. tästä asiasta olen puhunut ensimmäisestä vaalikampanjastani asti toiveidenne mukaisesti. Ja edistänyt sitä eduskunnassa, ministeriöissä, etujärjestötapaamisissa jne.

Kansanedustajan työssä tarvitaankin niin sisua, särmää kuin sydäntä. Hyvät istumalihakset eivät myöskään ole pahitteeksi.

Palaa takaisin vaalisivuille tästä.